เฟอร์นิเจอร์นครสวรรค์

เฟอร์นิเจอร์นครสวรรค์ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ยูคาลิปตัส จ.นครสวรรค์ เฟอร์นิเจอร์นครสวรรค์ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ มีจำนวนสมาชิก 30 คน ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยวิธีประชาคมและแบ่งหน้าที่การบริหารงานทุกตำแหน่ง 1. กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยูคาลิปตัส 2. กลุ่มทำขนมกระยาสารท 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทางกลุ่มได้รวมสมาชิกทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันผลิตเฟอร์นิเจอร์ แล้วนำมารวมกันจำหน่าย สถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อกรุปุง […]