เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว

เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว (Movable Furniture) กับคุณสมบัติที่ควรรู้ก่อนจะนำไปใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถจัดรูปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ต้องการ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ จะผลิตสำเร็จที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ แล้วนำมาจัดวาง ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ได้จากตัวอย่างที่มีอยู่จริง ในร้านค้าได้ ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว […]