เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ คืออะไร? เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ หลายคนได้เห็นยกเว้น เก้าอี้ไม้ไผ่ เสื่อไม้ไผ่ พื้นไม้ไผ่ตารางกาแฟ ไม้ไผ่โซฟาหวายเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับประทานอาหารและอื่น ๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำใหม่ไม้ไผ่ เนื่องจากความต้องการของมันไม่ปลูกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วความแข็งของวัสดุสูง มีความทนทาน ไม่ว่าจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความทนทานความสะดวกสบายเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ไม่ด้อยกว่าเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เป็น การเปลี่ยนวัสดุที่เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง […]