เฟอร์นิเจอร์จีน

เฟอร์นิเจอร์จีน เฟอร์นิเจอร์ที่มีอารยธรรมเก่าแก่มากที่สุดของโลก เฟอร์นิเจอร์จีน จีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่มากที่สุดของโลก ยกตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องหยก งานภาพเขียนและแกะสลัก รวมไปถึงศิลปะบนชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการและพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในยุคอดีต เฟอร์นิเจอร์จีนจัดว่าเป็นผลงานที่มีมูลค่าน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับฝีมือในแขนงต่างๆ ตรงกันข้ามกับปัจจุบันที่เฟอร์นิเจอร์ยิ่งเก่า ยิ่งราคาสูง เพราะถือเป็นของสะสมที่หาซื้อได้ยาก โดยเฉพาะชิ้นงานที่เกิดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ย้อนไปหลายพันปีก่อน การใช้ชีวิตของชาวจีนไม่แตกต่างจากคนไทยมากนัก คือเริ่มจากการนั่งและนอนกับพื้น หากบ้านไหนมีฐานะขึ้นมาหน่อย […]