เฟอร์นิเจอร์อุบล

เฟอร์นิเจอร์อุบล “บ้านบากชุม” แปลงตอไม้ใต้น้ำ เป็นเฟอร์นิเจอร์สุดหรู

เฟอร์นิเจอร์อุบล

เฟอร์นิเจอร์อุบล “บ้านบากชุม” จ.อุบลราชธานี ขึ้นแท่นหมู่บ้านพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ใหม่ ปลุกชีพไม้ใต้น้ำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ยกเป็นต้นแบบความสำเร็จ ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยโดยเฉพาะในชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หนึ่งในชุมชนที่ธนาคารได้เข้าพัฒนา คือ บ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีวิถีชีวิตผูกติดกับแม่น้ำ มีชื่อเสียงด้านการผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำชิ้นใหญ่ โดยไม้ที่นำมาผลิตส่วนใหญ่ คือ ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน ไม้แคน ไม้ยาง ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นซากไม้เก่าจมอยู่ใต้น้ำในเขื่อนสิรินธร เมื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ จึงมีความแข็งแรง คงทน ลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และมีชิ้นเดียวในโลก

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินคาดว่าอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า วัตถุดิบซากไม้ชิ้นใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ มีแนวโน้มลดลง และหมดในที่สุด อีกทั้งในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จะเหลือเศษไม้ชิ้นเล็กๆ ถูกตัดทิ้งจำนวนมาก ที่ผ่านมาชาวบ้านนำไปเผาทิ้งเปล่าประโยชน์ หรือขายเป็นถ่านไม้ราคาถูก ธนาคารเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคนวัตกรรมให้ชาวบ้าน พลิกโฉมผลิตชิ้นงานรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงเกิดนวัตวิถีงานเฟอร์นิเจอร์ของชุมชนบ้านบากชุม เน้นงานไม้ขนาดเล็กลง แต่มูลค่าสูง มีความหลากหลาย สะดวกต่อการขนส่ง เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะซื้อกลับไปเป็นของฝากเมื่อมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากชุม เช่น กรอบรูป กระถางต้นไม้ ตุ๊กตา จาน-ชาม โคมไฟ และงานไม้แกะสลักประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น

นายมงคลกล่าวต่อว่า แนวทางส่งเสริมจะเติมความรู้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องดีไซน์ เพื่อให้สินค้ามีความทันสมัย ผ่านการจัดอบรม โดยนำคณะอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการตลาดและดีไซน์ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาจัดอบรมต่อยอดใส่ไอเดียเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ทันสมัย ควบคู่กับช่วยขยายตลาดผ่านออนไลน์ ส่งผลให้สินค้าไม้จากบ้านบากชุมได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ ขายได้มูลค่าเพิ่ม บางชิ้นราคาหลักแสนบาท สามารถขยายกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง เช่น โรงแรม และรีสอร์ต เป็นต้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ 120 ครัวเรือนในบ้านบากชุม กว่า 40-50 ล้านบาทต่อปี และที่สำคัญยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอีกด้วย ตอบโจทย์การเป็นชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นการนำเอาวิถีชีวิตชุมชน ใส่นวัตกรรมการผลิต เป็นนวัตวิถีที่เพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ชุมชนได้อีกโมเดลหนึ่งที่หยิบยกเป็นตัวอย่าง

“ธนาคารจัดทีมพัฒนาผู้ประกอบการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ สอบถามถึงความต้องการของชุมชนในมิติต่างๆว่าต้องการรับความช่วยเหลือด้านใด เช่น การให้ความรู้พัฒนาดีไซน์สินค้าให้โดดเด่น นำเหล็ก อะคริลิก กระจก ใส่สีสันลงในวัสดุ ตลอดจนวัสดุทดแทนเข้ามาเชื่อมต่อทำให้ชิ้นงานมีความแปลกตา ผู้ผลิตสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-5 เท่า และยังเจาะตลาดระดับบนไปถึงส่งออก ด้วยการนำเครื่องจักรมาช่วยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งธนาคารมีเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูกไว้รองรับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ ธนาคารเข้าไปแนะนำเรื่องการทำบัญชีเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง เราพบว่าชาวบ้านมักไม่นำต้นทุนค่าสั่งซื้อซากไม้จากกลุ่มดำน้ำมาคำนวณด้วย ทำให้ตั้งราคาขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจริง” นายมงคลกล่าว

ด้าน น.ส.ธนัญญา มะเอียง ตัวแทนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำเขื่อนสิรินธร บ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การที่ ธพว.ลงพื้นที่โดยมีนักวิชาการมาให้ความรู้ด้านออกแบบและตลาด ช่วยเปิดแนวคิดให้ชาวบ้านต่อยอดพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มองเศษไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ว่าไร้ประโยชน์ รวมถึง กระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัว มองเห็นโอกาสขยายตลาดกลุ่มใหม่ ทำผลิตภัณฑ์ตอบความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท เช่น ชั้นวางทีวี ชั้นวางสิ่งของติดผนัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การต่อยอดผลิตภัณฑ์นั้น ทางกลุ่มผู้ผลิตต้องการเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร ธพว.เข้ามาเติมเต็มสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก พร้อมส่งเสริมการตลาด ช่วยลดปัญหาถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการพัฒนาความรู้แล้ว ธพว.เสริมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก เพื่อให้ลงทุนปรับปรุงกิจการ ซื้อเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) และสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก สำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น โดยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบ้านบากชุม เข้าองค์ประกอบสามารถยื่นกู้เป็นเงินทุนต่อยอดทั้งซื้อเครื่องจักรและใช้ขยายตลาด โดยผลสำเร็จในการเข้าพัฒนาดังกล่าวจะถูกใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

เฟอร์นิเจอร์อุบล โมเดลหมู่บ้านพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ใหม่

กลุ่มชาวบ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปตอไม้ใต้น้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอี้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้วนำไปจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม และจนกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนนี้ไปแล้ว

นายประยูน พลศรี อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 138 ม.1 บ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตอไม้-รากไม้ บ้านบากชุม กล่าวว่าเนื่องจากบ้านบากชุมชนมีพื้นที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และจะมีตอไม้ รากไม้ ที่ถูกทิ้งไว้ตามที่ไร่นา จำนวนมาก จนมีทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายพัฒนาชุมชนได้มีสอนวิธีการแปรรูปตอไม้ รากไม้ ให้เป็นโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งช่วงแรกจะมีชาวบ้านสนใจทำแค่ 2-3 ครอบครัว แต่เมื่อทำเสร็จแล้วโต๊ะเก้าอี้ มีความสวยงามจนมีพ่อค้าสนใจมาซื้อไปขายต่อตามตลาดหรือร้านเฟอร์นิเจอร์ ต่อมาจึงมีชาวบ้านให้ความสนใจมาร่วมทำโต๊ะเก้าอี้จำนวนมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยกันผลิตโต๊ะเก้าอี้ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยแล้วมีรายได้ครอบครัวละ 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักหรือไม่ก็ไปรับจ้างใช้แรงงานในเมืองหลวง หลังจากที่มีกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ขึ้นมา ทำให้ชาวบ้านในชุมชน หันมาทำงานที่บ้านโดยไม่เข้าไปทำงานที่อื่นอีก

ส่วนการทำเฟอร์นิเจอร์ ชาวบ้านก็จะทำกันอยู่ที่บ้านตัวเอง ซึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวก็มีราคาไปตามความยากง่าย รูปลักษณ์ ขนาด และชนิดของไม้ ซึ่งราคาก็จะมีตั้งแต่หลัก 1,000 บาท ไปจนถึงหลักแสนบาท โดยตอไม้ที่นำมาแปรรูปโต๊ะเก้าอี้ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ ตะเคียน ไม้ประดู่ ไม้กันเกลา และไม้กระบากชุม

ขณะที่นายพงษธร จันทร์สมาน อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 128 ม.1 บ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เลขากลุ่มฯ กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านบากชุม จะมีความพิเศษจากที่อื่นและเป็นเอกลักษณ์คือจะต้องทำมาจากตอไม้ รากไม้ ใต้น้ำเท่านั้น โดยจะห้ามให้นำไม้สดมาทำ เพราะคุณภาพโต๊ะเก้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจะไม่คงทน และจะทำให้มาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ลดความน่าเชื่อถือไปด้วย ซึ่งเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ใต้น้ำของบ้านบากชุม ได้ติดอันดับ 1 ใน 8 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวระดับประเทศ (OTOP Village Champion:OVC) ประจำปี 2556 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่วนเรื่องการจำหน่าย ทางกลุ่มจะตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะหักเข้ากลุ่ม เพื่อนำเงินส่วนนี้มาบริหารชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและการพัฒนาหมู่บ้านด้านอื่นๆด้วย ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้รายได้จากการขายโต๊ะเก้าอี้แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่สนใจขั้นตอนในการผลิต และการหาตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำว่ามีกระบวนการอย่างใด ก็มีการจัดทัวร์มานั่งแพไปดูวิธีการ ลังได้สัมผัสกับธรรมชาติ ความสวยงามของเขื่อนสิรินธรอีกด้วย เป็นส่วนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

ซึ่งหากใครที่สนใจจะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ทั้งโต๊ะเก้าอี้ แก้วไม้ แจกัน เตียงนอน หรือจะไปล่องแพ ไปท่องเที่ยวที่เขื่อนสิรินธร ก็สามารถติดต่อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบากชุมได้ที่เบอร์ 08-1321-6344 และ 08-0799-2816 แต่ที่สำคัญและยังเป็นอุปสรรคในการเดินทางอยู่ที่ ถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ยังเป็นถนนลูกรัง ซึ่งหากทางจังหวัดได้ช่วยส่งเสริมสร้างถนนให้เป็นทางลาดยางได้ จะสามารถให้นกท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ตามคนบากชุม ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ

บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ”

นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ
ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านบากชุม ติดกับเขื่อนสิรินธร ทำให้มีจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามมากมายทั้งที่บ้านบากชุม และเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับด่านชายแดนสากลช่องเม็ก-วังเต่า สปป.ลาว ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาวตอนใต้ บ้านบากชุมนับเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชุมชนเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะภูมิปัญญาหาปลา และหาไม้ใต้น้ำ โดยในการหาปลา ผู้ที่ดำน้ำจะใช้หน้ากากที่สอดสายยางส่งลม จากเครื่องปั๊มลมส่งลงไปในน้ำใช้หายใจ เพื่อยิงปลาด้วยปืนหนังสติ๊ก หรือหาไม้และเลื่อยไม้ใต้น้ำ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง ส่วนการตัดไม้ จะดำลงไปครั้งละ 2 คน เลื่อยจนขาดผูกไว้กับแพ แล้วนำมาเข้าฝั่งผ่าแบ่งชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก
เครื่องใช้ไม้สอยและประดับบ้านเรือนขายต่อไป

ผลิตภัณฑ์เด่น

– เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด นับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นและมีความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้ ลวดลายของไม้ใต้น้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำบ้านบากชุม ประกอบด้วย
หนึ่ง ไม้ลายฉีกน้ำ : เป็นร่องลึกยาวๆหลายร่องพันรอบเป็นเกลียวตั้งแต่โคนถึงปลายต้น เนื่องจากผิวไม้ถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน ลวดลายธรรมชาติสวยงามอีกแบบหนึ่ง
สอง ไม้ลายแมงมาลี : เกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเรียก “แมงมาลี” ดำลงไปไข่ที่ตอไม้ใต้น้ำ ตัวอ่อนเจาะกินผิวไม้เป็นรอยบุ๋มสีดำรอบลำต้น กว้าง 1-3 ซม. เป็นลวดลายแปลกตา พอโตเต็มวัย ก็จะขึ้นจากน้ำเป็นแมลงต่อไป

แหล่งท่องเที่ยว

– ชมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ : รูปทรงตามธรรมชาติลวดลายสวยงาม
– ชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่างๆ : ผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ แจ่วบอง ปลาส้ม ปลาขาวกรอบแดดเดียว กล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก กระเป๋าถัก
– ศูนยเรียนรู้ภูมิปัญญาไม้ใต้น้ำ : นำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาอาชีพของชุมชนบ้านบากชุม
– เรือท่องเที่ยว OTOP : จุผู้โดยสารได้ 30-50 คน ล่องเรือ ทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม เล่นน้ำใสๆ เย็นสบาย
– แพตัดไม้ใต้น้ำ : ชมการสาธิตดำน้ำยิงปลา และตัดไม้ ที่อยู่ ใต้น้ำลึกได้นานนับชั่วโมง
– บ้านปลา : โดยชุมชนได้กำหนดเขตให้เป็นที่อยู่ของปลา ใช้ตอไม้ทิ้งลงในน้ำให้ปลาอาศัย
– สวนยางพารา : เป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตการทำสวนยางพารา ทั้งกรีดและรีดเป็นแผ่นยาง
– คนเอาถ่าน : นำเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาใส่เตาเผาเป็นถ่านด้วยกรรมวิธีแบบโบราณและประยุกต์
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เครือข่ายกับบ้านบากชุมในบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดป่าโพธิญาณ มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่บนน้ำด้านล่างมีปลาต่างๆ อาศัยอยู่ให้ชมเขื่อนสิรินธร แหล่งผลิตไฟฟ้า มีร้านอาหาร สนามกอล์ฟ และบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว พัทยาน้อยมีแพทานอาหาร เล่นน้ำ กระชังปลานิล มีให้ชมและนำมาทานได้ ที่บ้านดอนกลาง แหลมสวรรค์ เรียงแถวใต้ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบชีววิถี บ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

– เรือท่องเที่ยว สำหรับพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวต่างๆ บริเวณเขื่อนสิรินธร
– บ้านพักโฮมสเตย์สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 60 คน
– มัคคุเทศก์น้อย ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของบ้านบากชุม แก่นักท่องเที่ยวผู้ประสานงาน

นายช่วน จันทร์สมาน กำนันตำบลโนนก่อ โทร. 084-392-1492 หรือ 088-118-9744
นายพงศธร จันทร์สมาน ผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยว โทร.080-799-2816
นายประยูร พูลศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร.083-128-7050
WEB SITE : http://www.bakchom.com
E-MAIL : bakchum@hotmail.c

การเดินทาง

มาถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยเครื่องบิน 1 ชม. รถไฟ 10 ชม.รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 629 กม.
จากจังหวัดอุบลราชธานี ผ่าน อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กม. อำเภอสิรินธร 25 กม. ช่องเม็ก 20 กม. ถึงบ้านบากชุม 12 กม.

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://mgcsm.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *